Gedicht
Aanvullende instructies
voor de
Groninger Archieven

Selectie is vanaf nu verboden.
Alles moet worden bewaard.
Er mag niks worden weggegooid.

Zet nieuwe kasten klaar.
Trek extra lades open.
Creëer ruimte op links.
Controleer het midden.
Zoek de diepte.
Verbeter het fundament.
Stut de wanden.

Zodat wat is en was
kan voortbestaan.

Stop zoveel mogelijk in loden kisten en jute zakken.
Of bewaar het op diskettes, harde schijven, snorrende servers onder zoemende windmolens met opflikkerende lichtjes.
In een wolk boven de Veenkoloniën.
Red alles van de ondergang
en vergetelheid.

Ook de footprint van Henk Vonhoff.
En de foto’s van het Bronnenbad.
De doos met stiften zonder dop van kunstkring De Ploeg.
De mislukte proeven van Ben Feringa.
De deleted scenes van Jacques J. de musical.

Verpak het
in vetvrij papier.

De afwezigheidsassistent van Mark Rutte.
De nadagen van Henk Kamp.
De banen van Hans Alders.
Het LinkedIn-profiel van Peter Rehwinkel.
De ongebruikte bevoegdheden van Rob Bats.

Berg het op in zuurvrije dozen.
Op alfabet.
Op nummer.
Op datum.
Op grootte.
Op rubriek.
Op kleur.

Verzamel alle kinderpostzegels die zijn verkocht door leerlingen van de gereformeerde basisschool De Horizon in Bedum in eerstedagenveloppen.
Giet de woede van de Bodembeweging in olievaten uit Schoonebeek.
Vul de giertanks met zorgen uit Foxol, Holwierde, Middelstum, Froombosch.

Maak geen onderscheid.
Bewaar alles.

Dus ook de twee deuntjes en een cent uit de portemonnee van Henk Scholte.
De krullen van Maaike Wind in het glazen potje met de zilveren deksel op de dialoogtafel.

Zet de gang van Miriam Haije naar het rookhok af met een lint.
Wikkel de Verzamelde Werken van Erik Harteveld in aluminiumfolie.
Maak kopieën van de bangalijst van Vindicat.
Verspreid ze via Twitter, Facebook, Snapchat en Sikkom.

Dit is nog maar het begin.

Leeg de waterputten van Oterdum in zinken emmers.
Droog de kelders met oude kranten en tijdschriften.
Met De Huisvriend, Het Weekblad voor den zoogenaamden Gemeene Man, De Noordooster, Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Dagblad Stad.
Veeg de zolders.
Vang het stof op in containers en geef deze in bewaring bij de gecertificeerde beheerder van een begraafplaats bij u in de buurt.
Omdat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.
Zo is voorzegd en staat geschreven in Genesis 3. Vers 19. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Prop de angsten in lege varkensdarmen.
Hang ze te drogen in de etalage van slagerij J. van der Ven.
Wie iets bewaart, die heeft wat.

Verzamel alle plaatjes.
En de sleutelhangers in de tonnen met zeeppoeder gekocht door de bewoners aan de Zijlvest in Loppersum.

Leg dit vast voor het oog van de wereld. Met een camera van Expert Larmoyeur aan de Langestraat 98 in Winschoten. Uw specialist in witgoed, bruingoed en 3DTV. Bewaar de bon goed. Dit is tevens uw garantiebewijs.

Laat de nasleep van het verleden ook uw toekomst bepalen.

Houd
uw
hart
vast.

Alles moet met ingang van heden extra worden geïnventariseerd, geregistreerd, gesorteerd, gearrangeerd en geregisseerd.

Zodat we weer ons zelf kunnen worden.
Precies zoals we ooit waren.
Ontheemde Friezen, verstoven Drenten.
Tevreden.
Gezellig onder elkaar.

Haal nu diep adem.
Leg uw vinger op de zere plek.
Krab de wondkorst niet open.
Maar koester het litteken linksonder bij uw ziel.
Zie alles in een nieuw licht.
Genees uzelf met de verhalen van anderen.
Weet dat wat nooit verloren gaat, in uw handen ligt.
Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven.
Alles kan worden hergebruikt

Want de herinnering blijft.
Ook aan die clown met z’n lach.
Die alles heeft gegeven.
Tot de laatste dag.

We zullen doorgaan.

Maar eerst
moeten we
opnieuw beginnen.

Joep van Ruiten
cultuurjournalist bij Dagblad van het Noorden

(Geschreven en voorgedragen ter gelegenheid van de presentatie van Het Verdwenen Groningen op 17 augustus 2017.)